Προσφέροντας Νερό

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Κάθε πακέτο TOMS Roasting Co. Coffee παρέχει
140 λίτρα πόσιμου νερού, που αρκεί για μία εβδομάδα, σε ένα άτομο που έχει ανάγκη.

Καθαρό Νερό

Περισσότεροι από 780 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλή συστήματα ύδρευσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εργαζόμαστε με τους Giving Partners, που έχουν εμπειρία σε θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής για να βοηθήσουν στη δημιουργία βιώσιμων συστημάτων ύδρευσης σε επτά χώρες, από τις ίδιες περιοχές όπου προμηθεύουμε τους κόκκους καφέ μας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά 20 λίτρα καθαρού νερού ανά ημέρα για επαρκή υγεία και υγιεινή.

Οι αγορές από την TOMS Roasting Co. βοήθησαν να προσφερθεί καθαρό νερό για
πάνω από
0
εβδομάδες
σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. One for One®.

 • ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΣΑΣ

  1. 01
   Βελτιωμένη
   υγεία
  2. 02
   Αυξημένες
   οικονομικές
   ευκαιρίες
  3. 03
   ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ
   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  4. 01
   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Κάθε λύσηέχει σχεδιαστεί για να παρέχει πρόσβαση σε καθαρό νερό σε ολόκληρη την κοινότητα .

Help