Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προσωρινά λόγω αναβάθμισης ΔΕΝ δεν θα πραγματοποιούνται αποστολές.

Sight Giving Partners

 • SIGHT GIVING
  PARTNERS

 • COUNTRIES

 • ,000

  SIGHT RESTORATIONS

THE FREEDOM OF SIGHT

TOMS Eyewear purchases help restore more than vision. It allows individuals
to regain independence, return to work and reimagine the future.

How Sight Giving Works

 • STEP 1:

  Make a match

  When a customer buys a pair of TOMS Eyewear, we provide Giving Partners with funding to restore sight to one individual.

 • STEP 2:

  Diagnose the person

  Individuals are evaluated through a comprehensive eye examination at local clinics and hospitals through outreach programs.

 • STEP 3:

  Treat the issue

  An eye care professional provides proper treatment based on evaluation.

 • STEP 4:

  Pair up for good

  We support organizations pursuing a self-sustaining business model. We collect feedback and continue to improve our support.

MEET SOME OF OUR PARTNERS

THE QUALITIES WE LOOK FOR

At TOMS, we understand that strong partnerships are key. Here are
some of the qualities we look for in our Giving Partners.

 • Sustainable

  All organizations are committed to serving the poor while developing their resources to where they can support themselves with limited outside assistance.

 • Comprehensiv Care

  Professional eye exams, surgeries, medical treatment and prescription glasses are offered to all patients.

 • Quality

  Regardless of the ability to pay, organizations provide high-quality care and treatment outcomes.

 • Local

  Organizations are locally led and staffed. They invest in building professional careers and expanding infrastructure locally.

 • IAPB member

  The majority of TOMS Sight Giving Partners are members of the International Agency for the Prevention of Blindness working toward the Vision 2020 goals.

Help